Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

Năm nay, sự kiện thu hút hơn 300 nhà lãnh đạo của nhiều tập đoàn công nghệ, sản xuất có liên quan tới ngành công nghiệp di động lớn đến từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Nhiều công ty trò chơi cũng đã thiết lập gian hàng tại khu vực tổ chức sự kiện và các cô gái showgirl chính là quân bài chiến lược để thu hút sự chú ý của khách tham quan tới sản phẩm của mình.

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 02 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 03 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 04 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 05 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 06 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 07 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 08 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 09 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 10 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 11 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 12 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 13 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 01 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 14 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 15 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 16 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 17 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 18 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 19 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 20 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 21 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu

dan showgirl khoe sac tai dai hoi internet di dong toan cau 22 Dàn showgirl khoe sắc tại đại hội Internet di động toàn cầu